Terugblik op de Kerstconcertjes in het Westfries Museum op 11-12-2022

De sfeervolle Schutterijzaal vormde na twee Coronajaren weer het decor voor onze twee kerstconcertjes van een half uur. Reden: de zaal is niet zo groot en de belangstelling van het publiek wél.

Voor het museum vormden deze kerstconcerten het begin van de kerstperiode.

Er stond een mooi versierde kerstboom in de zaal en het koor begon met de vrolijke canon ‘Ding dong bell’, waarin de kerstklokken klonken. Kerstliederen van de vroege middeleeuwen tot de 20ste eeuw wisselden elkaar af. Er klonken Engelse Christmas Carols, maar ook Duitse en Franse kerstliederen, heel verschillend van sfeer. Slaapliedjes voor het pasgeboren kindeke, maar ook andere facetten van het Kerstverhaal werden bezongen, zoals de kindermoord in Bethlehem en de stal met de os en de ezel.

Beide keren zat de zaal helemaal vol en kreeg het Hoorns Kamerkoor enthousiast applaus. De 2e keer was er ook een mooi boeket van het museum voor dirigent Marianne Uyterlinde en een roos voor ieder koorlid!

Het volgende kerstconcert in het museum zal -door de renovatie- pas in 2025 plaats kunnen vinden.

Maar via onze website houden we u op de hoogte van de locatie waar volgende concerten zullen plaatsvinden. Graag tot een volgende keer!