KOMEND CONCERT:

Nadere gegevens over het programma, de prijs en het reserveren van kaarten komen tevoorschijn als je op het concert hieronder klikt.

Kom luisteren naar het Hoorns Kamerkoor!

Het Hoorns Kamerkoor treedt een paar keer per jaar op.

Vaste concerten zijn een zomer- en een kerstconcert in het Westfries Museum aan de Roode Steen in Hoorn.

Klik op de aangekondigde concerten links op de pagina voor meer informatie.


Voor elk concert van het HKK geldt: Kom Luisteren!