Terugblik op het zomerconcert in het Westfries Museum op 7 juli 2019

Hoorns Kamerkoor liet de Gouden Eeuw opnieuw klinken

Het Westfries Museum is Hoorns museum van de Gouden Eeuw.

U wandelt deze eeuw meteen bij het binnengaan van dit 17e eeuwse monument binnen. Stijlkamers, porselein, schilderijen, glas- en zilverwerk, wat een rijkdom! Maar….  er ontbrak iets, juist ja, muziek. Daar werd op zondagmiddag 7 juli 2019 voor gezorgd. Het Hoorns Kamerkoor heeft een speciaal concert met muziek uit vooral de 17e eeuw gezongen.

Er werd o.a. een ode aan de muziek gebracht in ‘Viva la musica’ (Gregor Aichinger, 1565-1628) en in ‘O, Musica’ (Paul Peuerl 1570-1625). De liefde en vreugde komen aan bod in ‘Now is the gentle season’ van Thomas Morley (1557-1602) en ‘Amor vittorioso’ van Giovanni Gastoldi (1550-1622). Maar natuurlijk is er ook een beetje droefenis zoals in ‘Lasciate mi morire’ en’ Ecco mormorar l’onde’ van Claudio Monteverdi (1567-1643). 

In het kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn lezen we dat in die 17e eeuw muziekmaken verplicht was tijdens ‘de maaltijden van burgemeesteren, vroedschap en gerecht’ en bij de inkomst van ‘Princen ende Heeren’.  Deze middag voelde het publiek zich duidelijk als de Princen en de Heeren, en zij beleefden op deze manier de Gouden Eeuw opnieuw! Het viel menigeen ook op dat de koorleden hun kleding aangepast hadden aan het speciale logo: