Terugblik op het verjaardagsfeestje van de stad Hoorn

Woensdag 27 maart 2019 was het 663 jaar geleden dat Hoorn stadsrechten kreeg en dat werd (voor het eerst!) gevierd met een feestje in een volle Oosterkerk. De originele oorkonde uit 1356 was in de kerk tentoongesteld. Meer dan 20 teams zaten klaar aan grote ronde tafels om mee te doen aan de stadsquiz.

Maar eerst waren er sprekers en ook schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe was aanwezig. Het Hoorns Kamerkoor zong een vijftal liederen uit de 16de eeuw en daarna het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte stadsrechtenlied, een wereldpremière dus! Het publiek zong het refrein mee, nadat er geoefend was o.l.v. de componist Willem Woestenburg aan de vleugel. De drie door het koor gezongen coupletten over Willem V van Beieren werden aandachtig beluisterd. Er was luid applaus voor de schrijver van het lied, Dirk Beemster en voor Willem Woestenburg.

Het stadsrechtenlied:

Ode aan Graaf Willem V van Beieren, die de stadsrechten schonk aan de stad Hoorn, in 1356.

Refrein
Heer Willem van Beibeieren,
O laat de klokken luiden
Heer Willem van Beibeieren,
O laat de klokken slaan
U gaf ons dorpje recht van stede,
U gaf ons recht van stad
Al is het lang, heel lang geleden,
Uw naam zij hooggeschat.

Couplet 1
O, gij edele landgraaf, bedankt voor uw rechten
Ook al moesten we daarvoor de Hoeken bevechten
Edoch wij Kabeljauwen versaagden hen niet
In de twist met uw moeder gravin Marguerite
Zo vergaarden we baat bij die bittere strijd
Zo verwierven wij faam en historisch profijt
Ergo werden we stad met een wal en een poort
Met belasting en handel, precies zo het hoort.

Couplet 2
O, wat waren we dankbaar: een poort met een slot
Met een schout en een schepen, een eigen cachot
Want al wie zich misdroeg en de tol niet betaalde
Die verscheen op de markt en publique als gepaalde
Steed’lijk recht moest er zijn, alle onrecht verbannen
Het was veilig hier wonen voor vrouwen en mannen
Dus zo werden we dan voor de wet Horinezen
Die uw naam, landgraaf Willem, eer en hulde bewezen.

Couplet 3
Ach, uw geestesgestel heeft het eilaas begeven
U werd snel, sans pardon in een dolhuis gedreven
Aan demonen der waanzin kon u niet ontkomen
Er is hier weinig nieuws meer van uw kant vernomen
Ach, uw lot heeft bij ons zoveel deernis gewekt
Doch uw naam is bij ons daardoor nimmer bevlekt
En we zullen u altoos met eerbied herdenken
Omdat u ons destijds stedenrecht wist te schenken.


Er heerste een gezellige sfeer, mede door de gevarieerde vragen die gesteld werden bij de stadsquiz en bij de publieksquiz. De avond werd afgesloten met de overhandiging van prijzen aan de winnaars. Het Hoorns Kamerkoor heeft met veel plezier de wereldpremière gezongen en dankt de vereniging Oud Hoorn voor de organisatie van deze feestelijke avond.

tekst: Tineke Oosterlee, foto’s: Egbert Baars

Zie ook de website van Vereniging Oud Hoorn >>