Recensie over / terugblik op het Passieconcert op 14-04-2019 in de Dorpskerk te Zwaag

Het concert vond plaats op een zonnige zondagmiddag, waardoor de koperen kroonluchters mooi oplichtten. Twee speciaal gemaakte boeketten kleurden mooi bij de paarse accenten in de kleding van de vrouwen. Het inzingen was al een feest door de mooie akoestiek van het kerkje en door de begeleiding op het orgel door de Hoornse musicus Willem Woestenburg. Dat is voor ons als a cappella-koor steeds opnieuw een bijzondere samenwerking.

De kerk was goed gevuld, waardoor er een mooie wisselwerking ontstond met het publiek. Regina Arbouw, recensent van het Noord Hollands Dagblad was ook aanwezig.

Het concert begon met het ‘Stabat Mater’ van Joseph Rheinberger.
Hierover schreef Regina: ‘De middeleeuwse tekst hiervan beschrijft een aangrijpende scène uit de geschiedenis van Christus. Namelijk wanneer zijn moeder moet toezien hoe haar zoon gekruisigd is. Een zeer groot aantal componisten heeft deze smartelijke woorden op muziek gezet, de bekendste hiervan is wellicht Pergolesi. De versie van Rheinberger kreeg zondagmiddag een orgelbegeleiding van Willem Woestenburg. Het werk werd goed gezongen en uitstekend begeleid. Maar het meest bijzondere was de intentionele waarde van deze uitvoering. Niet ieder koor kan goed uit de voeten met een diep geworteld religieus werk als dit. Koor, dirigent en begeleider waren uitstekend in staat deze meditatieve, ontroerende compositie volop tot zijn recht te laten komen. De eerste fase werd afgesloten met het roerend mooie ‘Dum emisit spiritum’.

Daarna zongen we ‘Abendlied’, ook van Rheinberger, over de Emmaüsgangers. De enkele zin van de tekst: ‘Bleib’ bei uns, denn es will Abend werden’ maakt de betekenis ervan in deze zesstemmige melodie heel intens.

Het ‘Funeral Ikos’ van John Tavener klonk prachtig in deze kerk, waardoor de recensent ‘echo’s van mooie Engelse koorzang’ hoorde.

Willem speelde een eigen bewerking van ‘Fratres’ door Arvo Pärt (een concertstuk zonder voorgeschreven instrumentarium), waarvan Regina de uitvoering goed en helder vond en de herhalende motieven van de oorspronkelijke versie heel herkenbaar.

De drie Koralen uit de Mattheüs- en Johannes Passie klonken volgens de recensent in de a cappellavorm niet alleen onberispelijk, maar ook grandioos mooi.

Bij het laatste lied ‘Ave verum corpus’ van Mozart, begeleid door Willem, ging het koor in een kring staan met de stemgroepen door elkaar, wat een prachtig geluid opleverde.

Het publiek liet met een enthousiast applaus horen dat ze dit concert zeer waardeerde, terwijl de boeketten werden overhandigd aan dirigent Arnold Bakker en aan Willem Woestenbrug. Na het concert was er nog een gezellig samenzijn met een drankje. Regina besloot haar recensie als volgt: ‘Een fijn concert, een goed begin van de Stille Week’.

tekst: Tineke Oosterlee, foto’s Egbert Baars

Terugblik op het verjaardagsfeestje van de stad Hoorn

Woensdag 27 maart 2019 was het 663 jaar geleden dat Hoorn stadsrechten kreeg en dat werd (voor het eerst!) gevierd met een feestje in een volle Oosterkerk. De originele oorkonde uit 1356 was in de kerk tentoongesteld. Meer dan 20 teams zaten klaar aan grote ronde tafels om mee te doen aan de stadsquiz.

Maar eerst waren er sprekers en ook schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe was aanwezig. Het Hoorns Kamerkoor zong een vijftal liederen uit de 16de eeuw en daarna het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte stadsrechtenlied, een wereldpremière dus! Het publiek zong het refrein mee, nadat er geoefend was o.l.v. de componist Willem Woestenburg aan de vleugel. De drie door het koor gezongen coupletten over Willem V van Beieren werden aandachtig beluisterd. Er was luid applaus voor de schrijver van het lied, Dirk Beemster en voor Willem Woestenburg.

Het stadsrechtenlied:

Ode aan Graaf Willem V van Beieren, die de stadsrechten schonk aan de stad Hoorn, in 1356.

Refrein
Heer Willem van Beibeieren,
O laat de klokken luiden
Heer Willem van Beibeieren,
O laat de klokken slaan
U gaf ons dorpje recht van stede,
U gaf ons recht van stad
Al is het lang, heel lang geleden,
Uw naam zij hooggeschat.

Couplet 1
O, gij edele landgraaf, bedankt voor uw rechten
Ook al moesten we daarvoor de Hoeken bevechten
Edoch wij Kabeljauwen versaagden hen niet
In de twist met uw moeder gravin Marguerite
Zo vergaarden we baat bij die bittere strijd
Zo verwierven wij faam en historisch profijt
Ergo werden we stad met een wal en een poort
Met belasting en handel, precies zo het hoort.

Couplet 2
O, wat waren we dankbaar: een poort met een slot
Met een schout en een schepen, een eigen cachot
Want al wie zich misdroeg en de tol niet betaalde
Die verscheen op de markt en publique als gepaalde
Steed’lijk recht moest er zijn, alle onrecht verbannen
Het was veilig hier wonen voor vrouwen en mannen
Dus zo werden we dan voor de wet Horinezen
Die uw naam, landgraaf Willem, eer en hulde bewezen.

Couplet 3
Ach, uw geestesgestel heeft het eilaas begeven
U werd snel, sans pardon in een dolhuis gedreven
Aan demonen der waanzin kon u niet ontkomen
Er is hier weinig nieuws meer van uw kant vernomen
Ach, uw lot heeft bij ons zoveel deernis gewekt
Doch uw naam is bij ons daardoor nimmer bevlekt
En we zullen u altoos met eerbied herdenken
Omdat u ons destijds stedenrecht wist te schenken.


Er heerste een gezellige sfeer, mede door de gevarieerde vragen die gesteld werden bij de stadsquiz en bij de publieksquiz. De avond werd afgesloten met de overhandiging van prijzen aan de winnaars. Het Hoorns Kamerkoor heeft met veel plezier de wereldpremière gezongen en dankt de vereniging Oud Hoorn voor de organisatie van deze feestelijke avond.

tekst: Tineke Oosterlee, foto’s: Egbert Baars

Zie ook de website van Vereniging Oud Hoorn >>

 

Terugblik op het gezamenlijke concert met het Boedini Strijkkwartet

Op 21 oktober 2018 vond een concert plaats in het Witte Kerkje te Wieringerwaard van het Hoorns Kamerkoor en het Boedini Strijkkwartet. Met medewerking van Willem Woestenburg.

Het Witte Kerkje

Het was de eerste keer dat het Hoorns Kamerkoor in dit kerkje zong, een mooie lichte ruimte met gewelfd plafond. Al bij het inzingen bleek dat de akoestiek van dit kerkje prachtig was. De kerk was goed bezet, wat heel fijn musiceren is. Gastvrouw Suzette van het Witte Kerkje, heette iedereen welkom en omlijstte de middag op een prettige manier met haar enthousiaste commentaar. Het programma was gevarieerd en bood een mooie combinatie van instrumentale- en koormuziek.

Boedini Strijkkwartet

Het strijkkwartet speelde stukken van Ference Farkas, Gershwin, Duke Ellington en Alexander Glazunow, heel gevarieerde stukken. Daar tussendoor zong het koor liederen van o.a. Sibelius, Sweelinck, Whitacre en Badings. Dankzij de speciale medewerking van de Hoornse componist/pianist Willem Woestenburg kon het bekende ‘Cantique de Jean Racine’ van Gabriël Fauré uitgevoerd worden. Ook het stuk ‘The Snow’ van Edward Elgar, één van de favorieten van het koor, kon gezongen worden dankzij de begeleiding van Willem en twee strijkers van het Boedini-kwartet.

Al met al een mooie muzikale middag met aandachtig luisterend en meelevend publiek, dat met enthousiast applaus liet horen ervan genoten te hebben.

Leden van het Boedini strijkkwartet: Frank Heerze en Ankie Teunisse viool, Tiny Posch altviool en Berna van der Hulst cello.

Recensie Zomerconcert Westfries Museum

Terugblik op gastoptreden bij Voorjaarsconcert van Sinfonia Hoorn

Zondag 22 april 2018 in een heel goed bezette Oosterkerk.

Het thema van het concert was ‘Brexit’, met als motto ‘Gelukkig hebben we de muziek nog!’ Om die reden werd deze middag Engelse muziek ten gehore gebracht. Het orkest speelde stukken van Joseph Haydn, Ralph Vaughan Williams, Philip Glass en Gustav Holst, die heel afwisselend waren, doordat ze zo verschillend waren van sfeer en toon. Dirigent Coen Stuit van Sinfonia gaf hier en daar een korte toelichting op het programma. Bij The Lark Ascending (de opstijgende leeuwerik) van Vaughan Williams speelde violiste Eke van Spiegel als gastsoliste de partij van de leeuwerik, wat zij op ontroerend mooie wijze deed. Het Hoorns Kamerkoor zong vijf Renaissance Madrigalen van verschillende componisten, waaronder Morley, Byrd, Bennet en Dowland en na de pauze vier liederen uit de ‘Five English Folksongs’ van Ralph Vaughan Williams.

Het was een mooi gevarieerd concert, wat, te horen aan het applaus, zeer gewaardeerd werd door het publiek. Het was een prachtige muzikale middag, waarbij uitstekend gemusiceerd werd. Het Hoorns Kamerkoor heeft met plezier meegewerkt aan dit concert en ieder had na afloop een zeer voldaan gevoel. Wie weet, krijgt deze samenwerking in de toekomst nog wel een keer een vervolg…

Verenigd Hoorns Orkest Sinfonia

Terugblik op het kerstconcert 2017 in het Westfries Museum te Hoorn

Het waren weer twee mooie concerten, die gegeven werden door het Hoorns Kamerkoor op zondagmiddag 17 december 2017 in het Westfries Museum. Zoals gebruikelijk was het twee keer hetzelfde concertje van ongeveer een half uur, zodat zoveel mogelijk bezoekers konden komen luisteren.

 

Er was twee keer een volle zaal met aandachtig publiek, dat de eerste keer na elk lied applaudisseerde en de tweede keer pas aan het eind, maar toen werd het dan ook een staande ovatie!

 

Het programma bood een afwisseling van bekende en onbekende liederen. Er was ontroering merkbaar bij het publiek tijdens het zingen van de Christmas Carol ‘In the bleak midwinter’ van Harold Darke. En ook het relatief nieuwe kerstlied (1997) ‘O Nata Lux’ van Morten Lauridsen, over het licht, geboren uit licht, werd zeer gewaardeerd.

 

Aan het eind was er een samenzang bij het lied ‘Once in Royal David’s City’, wat een sfeervolle muzikale afsluiting was en tegelijk een goede voorbereiding op de kerstdagen.

Jubileumconcert dirigent Arnold Bakker

Zondagmiddag 26 november 2017 werd het feestelijke concert gegeven t.g.v. het zilveren jubileum van Arnold Bakker als dirigent van het Hoorns Kamerkoor.

Het vond plaats in de kleine Dorpskerk van Zwaag, aan de Kerkelaan, waar de akoestiek en de sfeervolle ambiance een waardevolle bijdrage leverden aan het concert.

Het publiek luisterde aandachtig naar de inleiding waarin de jubilerende dirigent werd getypeerd als een enthousiaste en inpirerende leider, die onvermoeibaar is en die dankzij zijn vele muzikale activiteiten steeds met nieuw repertoire komt.

Hij is ambitieus en streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, maar houdt ook van de gezelligheid van gesprekken in de pauze en gedurende de nazit van het koor.

Het was een afwisselend programma met a cappellazang, instrumentaal werk door het Boedini Strijkkwartet en door pianist Willem Woestenburg én begeleide zang, wat zeer gewaardeerd werd door het publiek. Ieder had zijn eigen voorkeuren wat het repertoire betreft, maar het laatste lied, ‘The Snow’ van Edward Elgar, begeleid door twee violisten en piano, vond iedereen een prachtige afsluiting.

Dat de twee dochters van de dirigent hem na het overhandigen van bloemen nog even toespraken en ook nog toezongen met ondersteuning van koor én publiek, zorgde voor een ontroerend slot van een geweldige muzikale middag.

foto’s: Margot Bakels

40 jarig jubileumconcert

Het Hoorns Kamerkoor heeft het veertigjarig bestaan gevierd met een jubileumconcert op zondag 30 oktober 2016 in de Dorpskerk van Zwaag.

Het was een mooi concert waarbij o.a. de Funeral Sentences van Purcell uitgevoerd werden met begeleiding van een koperkwartet, bestaande uit:

  • Maaike Wittebrood, trompet
  • Martin Wittebrood, trompet
  • Roosmarijn van Braak, trombone
  • Bert Ridder, bastrombone
  • en begeleiding van het orgel, bespeeld door: Peter Zwart

Voor de pauze klonken religieuze werken, o.a. van Sweelinck, Rheinberger, Pärt, na de pauze klonken liederen o.a. van Monteverdi, Mauersberger, Woestenburg.

De instrumentalisten speelden ook enkele muzikale intermezzi, die zeer gewaardeerd werden.

Er was grote belangstelling voor het concert en het aandachtige publiek beloonde koor en instrumentalisten met een enthousiast applaus.

Hieronder ziet u een paar foto’s van de jubileumviering.

dsc_0014_bew

dsc_0053_bew2

dsc_0020_bew

dsc_0058_bew

dsc_0050_bew

dsc_0067_bew

dsc_0076_bew

dsc_0084_bew

dsc_0097_bew dsc_0098_bew dsc_0099_bew dsc_0100_bew dsc_0105_bew

 

 

Concert in Schutterijzaal Westfries Museum Hoorn

Recensie Hoorns Kamerkoor

Noordhollands Dagblad 11 juli 2016

Hoorns Kamerkoor in Zuiderzeemuseum ‘Hier en nu’

recensie-zuiderzee-museum-oktober-2014